logo
logo logo logo

Troms

Styret består av:

Leder Geir Johannessen (NAV Familie- og pensjonsytelser Tromsø)
nestleder Johnny Paulsen (NAV Familie- og pensjonsytelser Tromsø)
kasserer Wenche Vollstad Berg (NAV Økonomi Pensjon - NØP)
arrangementsansvarlig Rigmor Jensen (NAV Lenvik)
sekretær Mona Perander (NAV Familie- og pensjonsytelser Tromsø)
webansvarlig Morten Wøhni Helberg (NAV Balsfjord)
1. vara: Lars Inge Brenna (NAV Tiltak Troms)
2. vara: Mary Norum (NAV Kontaktsenter Troms)
3. vara: Ylva Nyberg (NAV Tranøy)

Tillitsvalgte

Her er oversikt over tillitsvalgte i AVYO Troms
Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Design og utvikling av Team Data System AS - Powered by Ability.NET

Menu